FİBER
    Taban astarının ara kısmında kullanılan farklı kalınlıklarda ve farklı kalitede olan sert destekleyici malzemedir. Atık geri dönüşüm malzemelerinden yapılır.
-BTO :

Piyasada çok yaygın olan ve uygun fiatı  olan fiber çeşidir. 1.5-2.00-3.00 milim kalınlıklarında talebe göre farklı kalınlıklarda olabilir.

-BCT : Daha orta kalitede BTO’ya nazaran daha kaliteli fakat daha az talep gören fiber çeşididir. Çeşitli kalınlıklarda vardır.
-BCC : BTO ve BCT’ye göre daha kaliteli piyasada BTO kadar talep gören Fiber çeşididir. 0.8-1.00-1.5-2.00-2.4-2.5-3.00 kalınlıklarda olabilmektedir.

-BCR : Kalite olarak BTO-BCC-BCT’den daha kaliteli olan fakat piyasada az talep gören fiber çeşididir.